Ås Internasjonale Kvinnegruppe fylte 20 år

0Shares

Folkedans arrangert av ÅIKs dansegruppe.

Kvinnegruppen ved Ås Universitet, også kjent som ÅIK, feiret nylig med brask og bram sine 20 år. Under seremonien var bl.a IMDI og kommunens ordfører representert.  ÅIK har utviklet seg under disse årene fra å være et studiering tilknyttet Ås Husmorlag til å bli en interesseorganisasjon som setter kulturutveksling og flerkultur i fokus.

Siden 2000 har ÅIK jobbet som en selvstendig gruppe, men har hatt nært samarbeid med kommunale instanser, da særlig Kulturetaten og flyktningkonsulenten. Pr dags dato har kvinnegruppen 120 registrerte medlemmer, og gjennom diverse aktiviteter samt offentlig støtte fra ulik hold pluss en god dose entusiasme fra sine medlemmer skaffet seg en renommert plass i lokalsamfunnet. Kulturkaféen, som ble startet i 1994 er den mest populære aktiviteten blant gruppens medlemmer, studentene på Ås og lokale folk. Akershus fylkeskommune, Ås kommune, Kulturetaten, Ås SV og Ås Arbeiderparti er blant gruppens ivrigste økonomiske støttespillere.

Iniativtakerne Yrsa Berner og May Persson ble behørig hedret under feiringen. Begges visjon har vært “å integrere kvinner fra andre land i det lokale samfunnet, sosialt og kulturelt, samt utveksle erfaringer nye nordmenn og etnisk norske imellom”. Kroatiskfødte Marija Tomac, tidligere leder i ÅIK, fortalte om sin tid. Hun kom i kontakt med gruppen under tiden på flyktningemottak, og for henne var dette første gang hun kom i kontakt ikke bare med etnisk norske, men også med norsk organisasjonsliv. Tomac mener denne erfaringen hjalp henne gjennom studiene og integreringsprosessen:

– Naturlig nysjerrighet er viktig når man skal lære hverandre å kjenne. Og i et land som Norge er det veldig viktig å skaffe seg et nettverk som kan muliggjøre den sosiale integreringen. ÅIK har vært til stor nytte og hjelp for meg, understreket Tomac.

Teshome: viktig med tiltak som ÅIK

IMDI-rådgiver Teswane Teshome, som selv kom til Norge fra Etiopia, brukte sine egne erfaringer fra tiden i Nord-Norge for å understreke hvor viktig det er for nasjonale og regionale myndigheter å se styrken i frivillig arbeid når det gjelder integrering:
– Hvis kommunen hvor jeg bodde i mottak ikke hadde et lignende prosjekt, hadde jeg ikke blitt kjent med denne eldre mannen, som ble min virkelige uformelle lærer om norsk samfunnsliv og kultur, samtidig som jeg lærte ham om hvor jeg kom fra. Flere år senere er denne eldre mannen fortsatt en av mine bestevenner.

Han roste ÅIKs arbeid og oppfordret folk som er interesserte til å delta i slikt arbeid, eller i det minste prøve å lære:

– Vær venner, slipp folk inn i deres liv. Når nykommerne føler at de tas i mot, og ikke utestenges er dette noe som gir en enorm glede.

Utrop spurte Teshome hvordan IMDI vil takle den nye situasjonen, hvor resurssene til de frivillige organisasjonene strammes inn. Han var veldig klar når han mente påvirkningskanalen er noe direktoratet kan tenke seg å anvende.

– Introduksjonstilskuddet bestemmes av tilskuddet gjennom stortingsflertallets vilje samt statsbudsjettet og de ulike administrasjonene som kontrollerer beløpet. IMDI er klar i sitt syn på at dette er verdt å satse på, avsluttet han.