Somaliske kvinner tjener minst

0Shares

Indiske kvinner topper statistikken med en inntekt på rundt 90 prosent av det norskfødte kvinner tjener. Deretter følger kvinner fra Bosnia-Hercegovina, Polen, Filippinene, Chile, Sri Lanka og Vietnam.

Disse tjener mellom 65 og 80 prosent av snittlønnen til den norskfødte kvinnegruppen.
Men land-bakgrunnen gir store utslag på statistikken. Minst inntekt har kvinner fra Somalia. Kvinner fra Pakistan og fra Tyrkia ligger nest og tredje nederst.

Kvinner født i Pakistan mellom 35 og 44 år har en inntekt på rundt 30 prosent av det kvinner født i Norge har i gjennomsnittlig inntekt.

De fleste ikke-vestlige innvandrerkvinnene i Norge jobber i salgs- og service-sektoren – i likhet med de fleste kvinnene i den norske befolkningen.

Over halvparten – 53 prosent – av alle førstegenerasjons innvandrerkvinner har lønnet arbeid.

Men hvis vi bare ser på sysselsettingen i gruppen ikke-vestlige innvandrerkvinner, er tallet nede i 47 prosent. Det tilsvarende tallet for førstegenerasjons ikke-vestlige innvandrermenn er 58 prosent.

Vestlige innvandrerkvinner kommer da også til Norge først og fremst på grunn av jobb, mens ikke-vestlige kvinner som regel er flyktninger eller kommer gjennom såkalt familie-innvandring.

Rundt 10 prosent av innvandrerkvinnene har registrert seg som arbeidsledige.
I alt er 66,5 prosent av alle norske kvinner i jobb.

Statistisk sentralbyrå har sett på en gruppe kvinner som alle er førstegenerasjons innvandrere. De er i alderen 35-44 år, og er sammenliknet med norsk-fødte kvinner i samme aldersgruppe.