Stavekontroll -program relevant for nye innvandrere

0Shares

Det var to ansatte ved NTNU som tok på seg oppgaven med å utvikle et eget retteprogram for folk med lese- og skrivevansker.

Etter tre år er nå LingDys klar for bruk, et program som kan installeres på alle maskiner med programvare fra Windows.

Dyslektikere er en sammensatt gruppe, og alle gjør ikke de samme feilene. Noen kan for eksempel ha problemer med dobbel konsonant, mens andre ikke kan se forskjellen på bokstavene b og d.

– Derfor er det mulig å klassifisere feiltypene, slik at brukeren av programmet kan krysse av for det man plages med, sier Torbjørn Nordgård ved Lingvistisk institutt til Adresseavisa.

Han har utviklet programmet sammen med professor Ragnar Thygesen, 1. amanuensis ved Pedagogisk institutt på NTNU.

– Dette gir stort potensial for innvandrere, som også er en svært heterogen gruppe, påpeker Nordgård.