Asiater og afrikanere ruser seg mindre

0Shares

Rapporten fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) bygger på sju ulike undersøkelser som er blitt uført i perioden 2000-2007. Ungdom og voksne ble blant annet spurt om deres rusmiddelbruk. I rapporten kommer det frem at afrikanere og asiater bruker mindre hasj, alkohol og snus. Dette gjaldt særlig kvinnene, skriver ABCNyheter.

Rusfritt miljø
Ane Hammerø er daglig leder i Ungdom & Fritid, og sitter i Redaksjonsrådet for «Rus & Samfunn». Hun sier til Uttrop at hun ikke overrasket over at rapporten viser at en del innvandrere ruser seg mindre enn etniske nordmenn.

– Jeg tror at religion har bidratt til at konsumet blant en del innvandrere ikke er så høyt. Når det organiseres fritidsklubber, er det mange med innvandrere som er der, og dette er jo et rusfritt miljø. Så kanskje har dette bidratt til at de ruser seg mindre, sier Hammerø.

Kultur avgjørende
Tord Finne Vedøy er 1. konsulent ved SIRUS, og tror forskjellene i rusmiddelbruk kan ligge i kulturen.

– Bruk av alkohol har vært viktig i nordisk kultur, mens i Asia har man en tørrere rusmiddelkultur. Men i det siste har det kommet frem at noen vietnamesere har drevet med hasjdyrking. Betyr det at mange av de ikke bruker hasj selv, men selger det videre?, spør Vedøy.

– Ja, det kan godt være at det er forskjell på produsenter og de som bruker hasj. Men dette er en undersøkelse der en blant annet ser på Asia som helhet, men det kan være store forskjeller mellom hver enkelt land, sier Vedøy.

Ringvirkninger
Vedøy sier også at han ser forskjell på menns og kvinners røykevaner.

– Unge kvinner fra Asia og Afrika røyker mer og mer. De røyker mer enn sin foreldregenerasjon. Men de røyker forsatt mindre enn nordmenn, sier han.

– Hva tror du rapporten dere har kommet med kan bidra til?

– Dette er selvsagt gode nyheter. Et lavt forbruk av rusmidler er sunt. Kanskje kan dette være med å redusere nordmenns forbruk når de omgås innvandre. Så asiaters og afrikanernes lave rusmiddelbruk kan gi ringvirkninger i samfunnet, sier Vedøy.