Skjerper kontrollen etter dødsulykker

Åtte av tjueni omkomne i ulykker på arbeidsplassen så langt i år er utenlandske statsborgere, ifølge Arbeidstilsynets oversikt, skriver Dagsavisen. Flesteparten av disse har skjedd i jord- og skogbruk, industri, bygg – og anlegg og innen transport og kommunikasjon, viser oversikten. Utenlandske arbeidstagere er dermed kraftig overrepresentert i statistikken, siden de anslagsvis ikke utgjør mer enn 4-5 prosent som er ansatt på norske arbeidsplasser.

Sjokkøkningen kan ha flere årsaker. Avdelingsleder Erik Beck i Arbeidstilsynet Oslo sier til Dagsavisen at utenlandske arbeidere blir utsatt for mer risikofylt arbeid enn sine norske kolleger, spesielt på byggeplassene.

– Igjen kan dette forklares ved at denne gruppen lettere fanges opp av useriøse aktører i arbeidslivet, påpeker han.

Lengre arbeidsdager
I likhet med Beck i Arbeidstilsynet har også Kjell Skjærvø i Oslo bygningsarbeiderforening erfart at andre regler gjelder for utenlandske arbeidstakere enn for norske.

– Byggeplassene lever to liv. Klokka 15.30 går de norske arbeiderne og folkene på anleggskontoret hjem, mens utlendningene blir igjen uten tilsyn til klokka blir både sju, åtte og ni på kvelden, forteller Skjervø.

Utenlandske arbeidstakere jobber også mye mer enn norske, ifølge Skjervø.

– Arbeidsuker fra 56 til 64 timer er ikke uvanlig. Igjen kan det føre til at arbeideren blir mer sliten, mindre våken, og mer utsatt for ulykker, hvis vedkommende ikke passer på.


Byggeplasser – et stadig farligere sted for utenlandske arbeidstagere skal vi tro de siste statistikkene fra Arbeidstilsynet (foto: Wikimedia Commons).

Skal ha strengere kontroll
Ingrid Finboe Svendsen, som er direktør i Arbeidstilsynet, sier til Dagsavisen at tilsynet ikke har noe solid grunnlag til å si at økningen i antallet ulykker skyldes økt arbeidsinnvandring. Tallene er hun imidlertid ikke fornøyd med, og hun lover å fortsette arbeidet med å sjekke at reglene blir fulgt. Bygg- og anlegg og landbruk er blant næringene som er satt under lupen.

– Vi har planer om å øke tilsynet med verftsindustrien, både knyttet til forebygging av sosial dumping og ulykker, sier hun til Dagsavisen.

I løpet av de senere årene har bedrifter både blitt politianmeldt og bøtelagt etter ulykker hvor arbeidstakere har omkommet. Finboe Svendsen mener stadig flere aktører bør tenke mer sikkerhet og mindre profitt.

– Kanskje er det slik at næringslivet ikke er gode nok på å lære opp folk som blir ansatt når det er gode tider, eller at viktige sikkerhetstiltak ikke blir utført for å oppnå kortsiktige effektivitetsgevinster, konkluderte hun.