Politianmeldte Ullevål for to år siden

0Shares

Nylig kom Helsetilsynet med skarp kritikk av Ullevål universitetssykehus for å ha brutt spesialisthelsetjenesteloven da de avsluttet livsnødvendig behandling av Preben Mylvaganam, uten å ha tilstrekkelig grunnlag for det.

Brudd på forskrifter
Et halvt år etter at Preben Mylvaganam begynte på skolen falt han om med hjertestans i en gymtime. Det tok minst 12 minutter før hjertet begynte å slå igjen og Preben ble hjerneskadet. Foreldrene mener Ullevål sykehus begikk en rekke feil etter innleggelsen. De reagerer blant annet på at Preben ble dopet ned med et beroligende middel i forbindelse med en MR-undersøkelse, uten at dette ble forskriftsmessig dokumentert, noe også Helsetilsynet påpeker. MR-undersøkelsen ble for øvrig avbrutt, angivelig på grunn av teknisk svikt ved maskinen. Foreldrene stiller spørsmålstegn ved forsvarligheten av undersøkelsen. De reagerer også på at sykehuset ikke kontinuerlig overvåket sønnens hjerteaktivitet og at han i løpet av sykehusoppholdet var bevisstløs uten at dette ble journalført. Det hele toppet seg da legene besluttet å avslutte Prebens liv uten først å informere foreldrene. Underveis i den avsluttende behandlingen begynte den dødsdømte gutten å snakke.

I dag fungerer åtteåringen på mange måter bra. Han klarer å kommunisere med andre, er tilbake på skolen og trener på å gå.

Legene på Ullevål sykehus ville at Preben skulle dø, men unggutten lurte både dem og døden. Foreldrene har anmeldt sykehuset for en rekke lovbrudd, men politiet har ikke etterforsket saken. Foto: Privat

Gjør ikke jobben
Våren for to år siden anmeldte Prebens far, Srideva Mylvaganam, Ullevål sykehus til politiet. Også Helsetilsynet ble varslet og opprettet tilsynssak. I rapporten skriver tilsynet at påstander om dokumentforfalskning, sensur av møtereferater, løgner i forbindelse med søknad om støtte til behandling i utlandet og forsøk på aktiv dødshjelp, anser de som forhold som faller inn under politiets etterforskning. Men politiet har gjort lite eller ingenting for å undersøke påstandene.

Srideva Mylvaganam er irritert over politiets manglende innsats.

– De gjør ikke jobben sin, uttaler han til utrop.no.

Får ikke svar
Mylvaganam har vært i flere møter med politiet. Sist gang var i mars i år.

– Da fortalte politiet oss at de skulle innhente skriftprøver fra ansatte ved Ullevål sykehus den samme uken. Vi ble også lovet at de skulle innhente andre nødvendige opplysninger fra sykehuset, og at de skulle ringe meg i anledning saken, forteller Srideva Mylvaganam.

Tiden går uten at Mylvaganam hører noe. En drøy måned etter møtet sender han et purrebrev til politiet.

– Jeg har også forsøkt å ringe kontaktpersonen min i politiet uten å få svar. Jeg tror han gjenkjenner telefonnummeret mitt og bevisst unngår å svare når han ser hvem som ringer, hevder Mylvaganam.

Politiet beklager
Politiførstebetjent Kjetil Moen ved voldsavsnittet i Oslo politidistrikt beklager at saken har tatt lang tid.

– Vi legger oss flate på at det har tatt så lang tid. To år er uforholdsmessig lenge, sier han i en kommentar til utrop.no

Moen innrømmer at politiet verken har innhentet skriftprøver eller andre opplysninger fra Ullevål sykehus, men avviser at Srideva Mylvaganam ble lovet dette på møtet i mars.

– Det må i så fall være en kommunikasjonssvikt. Vi har aldri lovet å innhente skriftprøver, men sagt at det er noe vi skal vurdere. Familien til gutten ønsket selv å få skriftprøvene analysert. Men det er ikke sånn det fungerer. Personer som skal avlegge skriftprøver må møte på politihuset, og politiet må deretter analysere prøvene, sier Moen.

Kan bli henlagt
– Når kan det forventes å foreligge en avgjørelse i saken?

– Jeg kan ikke angi noe tidspunkt for det. Vi må se på avgjørelsen til Helsetilsynet og vurdere om saken skal etterforskes eller henlegges, svarer politiførstebetjenten.

– Hvorfor har det tatt så lang tid?

– Når det dukker opp drapssaker eller andre alvorlige saker må de prioriteres først. Dette har vi gjort Mylvaganam oppmerksom på. Akkurat nå jobber vi med drapet på Anker hotell, forteller Moen.

– Srideva Mylvaganam hevder du ikke svarer når han forsøker å komme i kontakt med deg og at politiet ikke ringer tilbake når de har lovet det?

– Jeg har ikke loggført noe, men vet jeg har pratet med ham etter møtet vårt i mars. Han kan ringe meg når som helst, svarer Moen.