Nynazist til Høyesterett

0Shares

I talen på torget i Askim lørdag 19. august 2000 rakket Terje Sjølie ned på jøder og innvandrere.

Han avsluttet talen med å hylle nazistene Adolf Hitler og Rudolf Hess, samt fikk med seg tilhørerne i gjentatte «sieg heil».

Terje Sjølie er erklært nynazist og skal ha tilknytning til Boot Boys. Han har siden juni i fjor sonet en dom på 3 år og 6 måneder i Ringerike fengsel for forsøk på drap, trussel og ulovlig besittelse av våpen.

En enstemmig Borgarting lagmannsrett dømte 21. september i fjor Sjølie for å ha «forhånet jødene og utsatt dem for ringeakt».

Advokat Vidar Lind Iversen anket på vegne av Terje Sjølie dommen. Torsdag i forrige uke skulle den opp for Høyesterett, men saken er nå utsatt til høsten.

Justitiarius Carsten Smith besluttet i samråd med de andre dommerne at saken skulle sendes til såkalt plenumsbehandling i Høyesterett. Det betyr at samtlige 19 høyesterettsdommere møter for å drøfte saken, så sant ingen av dem er inhabile.

– Det er svært sjelden en sak for Høyesterett behandles i plenum, opplyser informasjonsrådgiver Gro Flatabø i Høyesterett til Nettavisen.

– Her er det tydelig at flere av dommerne ønsker en avklaring som kan gi retningslinjer for lavere rettsinstanser, sier Flatabø.