Nye tiltak mot omskjæring

0Shares

Blant annet får aktuelle yrkesgrupper som lærere, ansatte i barnevernet og ledere i trossamfunn en plikt til å avverge brudd på loven om kjønnslemlestelse.

I tillegg blir det kampanjer før sommerferien, som er en utsatt tid for unge som kan være i risikosonen.

– Kjønnslemlestelse er et alvorlig overgrep som rammer barn og unge kvinner i Norge, sier justisminister Odd Einar Dørum.

– Likevel finnes det i dag ingen avgjørelser fra norske domstoler som gjelder bruk av lov om forbud mot kjønnslemlestelse. Dette taler for at vi må skjerpe innsatsen ytterligere. Jeg vil derfor innføre en klar og tydelig plikt for helsepersonell og andre til å avverge kjønnslemlestelse.

– Nyankomne flyktninger og andre aktuelle grupper skal få målrettet informasjon om kjønnslemlestelse og straffereaksjonene som ligger i norsk lovverk. Det vil også bli et krav om å signere en erklæring som bekreftelse på at informasjonen er mottatt, sier kommunal- og regionalminister Erna Solberg.

Skal reise rundt

I perioden fram til sommerferien er somaliske jentene Saynab og Kadra engasjert til en informasjonskampanje rettet mot flerkulturelle skoler i de største byene.

Jentene vil opplyse elevene om lovforbudet og informere om hvor de unge kan få hjelp.

– Kadra og jeg skal holde foredrag om hvilke rettigheter de
unge jentene har. Vi skal forklare at de må si nei. De må tenke på kroppen sin, og på hvilken skade en omskjæring gjør, sier Saynab Mohamud til NRK.

Noor og Muhamud vil bruke sine egne erfaringer i foredragene. De vil også bruke tid på å forklare nøyaktig hva kjønnslemlestelse går ut på.

Ifølge planen skal de to unge jentene besøke skoler i Oslo,
Bærum, Asker, Drammen, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Ålesund, Trondheim og Tromsø.