Ny etterforskning av Beheim Karlsen-saken

0Shares

Bakgrunnen for dette er at Riksadvokaten i vinter ba statsadvokat Jan Hoel vurdere om det var grunnlag for å gjenoppta saken.

Sentrale vitner fikk ikke komme med sine versjon under rettssaken mot de to som var dømt til tre og ett års fengsel for rasistisk motivert vold, trakassering og trusler mot indiskfødte Arve Beheim Karlsen.

Politiinspektør Ronny Iden i Sogn vil verken stadfeste eller avkrefte at de har bedt Kripos om å assistere dem i det arbeidet de nå er i gang med, ifølge Sogn Avis.

– For å avgjøre dette, trenger jeg visse opplysninger. Det har jeg bedt politiet i Sogn om å innhente, sier førstestatsadvokat Jan Hoel til Bergens Tidende.

Denne etterforskingen som nå er satt i gang kan resultere i gjennomopptakelse av drapsetterforskingen, og i neste omgang ny straffesak mot de to unge mennene.

Den tidligere bistandsadvokaten for Arve Beheim Karlsens etterlatte, Gunnar Solbraa, skrev i november i fjor et brev til Riksadvokaten der han opplyste om at to vitner kan sitte inne med viktige observasjoner fra stedet der Arve Beheim Karlsen forsvant i april 1999, før han noen dager etter ble funnet død i Sogndals-elva.