Innvandrerefamilier på flukt skvises på boligmarkedet

0Shares

Forskerne mener barnefamiliene utsettes for diskriminering i et stramt boligmarked, skriver Dagsavisen.

Enslig forsørgende kvinner og deres barn rammes hardest.