Samfunnsdebattant får sterk kritikk fra kvensk organisasjon

Et innlegg om kvensk språk fra den norsk-finske samfunnsdebattanten Sanna Sarromaa har ført til sterk kritikk.
Foto: Skjermdump/YouTube
– Kvensk er en utdatert finsk dialekt, mener den norsk-finske samfunnsdebattanten Sanna Sarromaa. Uttalelsen i debattinnlegget skaper reaksjoner blant kvener i Norge.
0Shares

Innlegget fra Sarromaa, som ble publisert i Nordnorsk Debatt 18. januar, får Norske Kveners Forbund til å ta sterk avstand, skriver forbundet i en pressemelding.

– Sarromaa gir publikum en oversikt over sin uvitenhet og sine utdaterte holdninger rundt kvensk språk spesielt, og minoritetsspråk generelt.

Videre skriver man at det er flere faktafeil i innlegget.

– Sarromaa skriver kvensk er en finsk dialekt eller at kvensk er et piginspråk (jour. anm., forenklede hjelpespråk som har oppstått i samkvem mellom mennesker som trenger å kommunisere uten fellesspråk), at kvener egentlig er finlendere og at andrespråksundervisning kun er for de som har språket som hjemmespråk. Dette stemmer ikke.

– Ikke-faglig satsing

Satsingen på kvensk har jo ikke sitt utspring i faglig tenkning, skriver Sarronmaa videre i innlegget.

– Lingvistisk sett er kvensk bare en dialekt. Styrkingen av kvensk handler om politikk. Etniske minoriteter, spesielt i nord, har lenge vært i medvind. Kvener ble i sin tid ofre for dårlig innvandringspolitikk. Staten prøver nå å gjøre gammel urett godt igjen.

En slik tone kaller Norske Kveners Forbund for nedrakking.

– Vi anser ikke Sarromaas innlegg som et innlegg i en debatt, men som en ensidig nedrakking av ett av de opprinnelige språkene i Nord-Norge og på Nordkalotten.

Hvis man følger logikken til Sarromaa kunne man satt spørsmål om norsk er et eget språk.

– Tenk hvor sterkt dansk språk hadde blitt i Skandinavia om norsk bare hadde vært en dialekt. Vi er for at de som ønsker å lære seg finsk får det, og har jobbet for finskfaget i årtier. Imidlertid har Norge et helt eget ansvar for å fremme og verne kvensk språk.