Vil vite om innvandrerungdom og bosetning

Ungdommens distriktspanel samla til oppstart hos statsministeren og kommunalministeren 17. januar 2020.

Senteret, som er underliggende enhet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet,
gjør for tiden en nasjonal undersøkelse om bosetning, og har interesse av å få svar
fra innvandrerungdom.

– Vi vet fra flyttestatistikk at det er ulike bo- og flyttemønster blant innvandrergruppene.
Arbeidsinnvandrere og kjærlighetsinnvandrere bosetter seg i større grad enn flyktninger
og deres familiegjenforente i distriktskommuner. Flyktninger og deres familiegjenforente
flytter i større grad enn andre grupper ut av distriktskommuner, og bosetter seg i de
største byområdene våre, skriver Ingvill Dahl, avdelingsleder i Distriktssentret til Utrop.

Ungdomspanel som regjeringsmål

Undersøkelsens bakgrunn er at store deler av Distrikts-Norge har mangel på arbeidskraft. Ungdom og unge voksne ønsker tilgang på gode arbeidsplasser, også i distriktskommuner. En litt for stor andel ungdom faller utenfor både skole og arbeidsliv, også i distriktskommuner.

Ungdomspanelet ble vedtatt gjennom Granavolden-plattformen, hvor regjeringspartiene gikk inn for å “sette ned et ungdomspanel som skal gi råd til regjeringen i aktuelle saker som for eksempel integrering, psykisk helse og frafall i videregående skole”.

Flerspråklig

Undersøkelsen finnes i fire språk, norsk, engelsk, polsk og arabisk. Svarene fra undersøkelsen skal brukes av Ungdommens distriktspanel.

– Det er nyttig å vite hva all ungdom tenker om det å bo i Distrikts-Norge. Svarene kan bidra til å få mer kunnskap om «saker og ting» distriktskommuner bør legge vekt på, særlig næringslivet, for å tiltrekke seg arbeidskraft fra andre deler av landet.

Om Distriktspanelet

Ungdommens distriktspanel er ti ungdommer fra hele landet skal gi regjeringen ti gode råd om framtidas distriktspolitikk, og er satt sammen av ti ungdommer, som representerer hvert sitt fylke.

Ungdommene skal være mellom 14 og 23 år ved oppstart av arbeidet, satt sammen av en representant for hvert av de nye fylkene utenom Oslo, og skal representere stor bredde både i kjønn, bakgrunn og interesser.

Les her for å vite mer om Ungdomspanelet