Hersleb skole og kunstner samarbeidet om utstilling

Elevene på forberedende videregående på Hersleb skole (H20) i samarbeidet nylig med den norsk-sudanske kunstneren Ahmed Umar i et kunstprosjekt. Her er klassen, sammen med Umar og lærer Mirjana Zivanovic (i serbisk nasjonaldrakt) under vernissagen.

Kunstprosjektet Meg på innsiden besto i at elever gir ansikt til alle de som selv ikke tør stå fram med sin historie, gjennom selvportretter basert på egne følelser.

I samarbeidet oppsto det magiske øyeblikk og kraftige kollisjoner.

– Møtene bar preg av at vi deler samme kultur og religion- Elevene kunne kjenne igjen symbolikken og metaforene jeg bruker, men jeg er åpen homofil og aktivist, så det ble også en del kræsj, sier Umar, som selv kom til Norge som flyktning fra Sudan.

– Elevene kunne kjenne igjen symbolikken og metaforene, sier Umar.
Foto : Hersleb skole

Spesielle elever

Tross koronatid, smittevern og restriksjoner valgte lærerne på H20 å gjennomføre
dette kunstprosjektet med en spesiell gruppe elever. Elevene er unge flyktninger med kort botid i Norge som tar forberedende opplæring til videregående, på ett år.

Kunstprosjektet vil gi dem en muligheten til å fortelle sin historie med identitet og følelser i sentrum.

– Elevene ble inspirert av Ahmed og gav ham cred for å være modig. Så blant annet Maria her, ble inspirert til å tørre å vise ansikt og ønsket å stå opp for mange andre i samme situasjon, sier lærer Synnøve Virøy.

Lærer Mirjana Zivanovic, lærer ‎Synnøve Virhøy‎ og kunstner Umar.
Foto : Synnøve Virhøy

Unge flyktninger

De fleste elevene er flyktninger, med kort botid i Norge som tar forberedende opplæring til videregående på ett år. Elevene er mellom 16 og 19 år, og skal som alle andre ungdommer bygge identitet.

I en viktig fase i livet har de blitt fratatt identitetsmarkører som familie, venner, jobb, nettverk og ikke minst språket til å uttrykke følelser og erfaringer med. I Norge opplever de at identiteten låses til denne flyktning-statusen. I kunsten får de mulighet til si noe om det de har inni seg av tanker, erfaringer og følelser.

Elevenes felles malte selvportrett i veggen på Hersleb skole.
Foto : Hersleb skole

I møte med Ahmed møter de noe kjent i felles kulturelle referanser og får mulighet til å uttrykke seg og bli noe mer enn en flyktning som strever med et nytt språk.

Stolt over samarbeid

Under korona-karantenen ble skolen stengt, og elevene satt hjemme og kjente på mange følelser. Etter karantenen jobbet Ahmed Umar videre med elevene. hvor alle laget en form for selvportrett. Elevene tegnet, malte, laget selvportretter og brukte leire for å gi fortellingene sine sitt ansikt. Fortellinger som de forstår at kan inspirere og atøtte andre slik som de ble inspirert av Umars egen fortelling.

Elev ved Hersleb. Maria Moutinho da Rocha Raposo, sier at hun og medelevene på forberedende videregående er stolte over å kunne jobbe sammen med Umar.

Elev ‎Maria Moutinho da Rocha Raposo lagde sammen med medelever og Umar også fotoselvportretter med sårende uttrykk påskrevet.
Foto : Hersleb skole

Hennes bidrag sammen med Umar var et selvportrett med vonde ord skrevet over ansiktet.

– Umar har mange ganger i sin kunst gitt et ansikt til de som ikke selv tør eller kan. Nå vil vi gjøre det samme, og gi ansikt til deg som vet hvordan ord kan såre.