For gamle språktester hindrer jobb

 
Foto: Skjermdump/GoogleMaps
Likestillings- og diskrimineringsombudet vurderer om kommuner kan avvise utenlandsk helsepersonell fordi de har en språktest som er mer enn tre år gammel.
0Shares

En sykepleier med høyskoleutdanning og som har jobbet flere år på et sykehus, sliter med å få jobb. Han har vært på ti intervjuer, men fått avslag hver gang fordi språktesten hans er for gammel. En av arbeidsgiverne som har avvist søkeren, er Oslo kommune. Nå har han klaget kommunen inn for Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO), skriver kommunal-rapport.no.

På et intervju fikk han beskjed fra Sykehjemsetaten (bildefaksimilet) om at han var uaktuell for stillingen, fordi han besto den såkalte “Bergenstesten” i 2003.

– Uten bestått språktest i løpet av de siste tre årene får man verken jobbe som sykepleier, avdelingsleder, avdelingssykepleier, institusjonssjef, lege, ergoterapeut, fysioterapeut, hjelpepleier med videreutdanning eller spesialutdannet sykepleier, har Sykehjemsetaten bekreftet overfor LDO.

– Vi opplever også at flere ansatte har blitt dårligere til å snakke norsk etter at de fikk jobben. Grunnen til dette er at de ansatte ikke snakker norsk andre steder enn på jobben, hevder etaten videre.

Kan være diskriminerende
LDO vurderer nå å ta saken opp til klagebehandling. I sitt siste brev ber de kommunen om å legge fram dokumentasjon som støtter påstanden om at ansatte språkkunnskaper tappes over tid dersom de ikke snakker norsk utenom arbeidstiden.

– Hvis saken tas opp til klagebehandling vil ombudet ta stilling til om Sykehjemsetatens praksis er i strid med diskrimineringsloven og dermed ulovlig, heter det i det siste brevet fra LDO til kommunen, skriver kommunal-rapport.no.