«Kommandosentraler på hjul» mot smuglere og ulovlige innvandrere

0Shares

I prinsippet skal bilene kunne være på hjul 24 timer i døgnet, bemannet av politimenn fra fire politidistrikter. Det skriver Aftenposten.

De siste årene har kriminaliteten i grensetraktene økt betydelig, og bilene skal brukes til å avsløre smugling av varer, sprit og narkotika samt som hjelp til å avsløre ulovlig innvandring.

-Erfaringene tilsier at det er nødvendig med en mer systematisk kontroll i de grensenære områder.

Vi drøfter nå med politimestrene hvordan ordningen skal organiseres, opplyser assisterende politidirektør Odd B. Malme i Politidirektoratet til Aftenposten.

Bilene skal blant annet skal de overvåke busstrafikk fra utlandet til Norge.