Nytt NOVA-prosjekt om lesbiske og homofile med innvandrerbakgrunn

0Shares

Et hovedtema vil være å se på hvordan lesbiske og homofile med innvandrerbakgrunn håndterer påkjenninger og konflikter som kan oppstå i kjølvannet av det å være innvandrer og praktisere samkjønnet kjærlighet og/eller seksualitet.

-Det er flere forhold som bidrar til at lesbiske og homofile med innvandrerbakgrunn kan oppleve særskilte belastninger i hverdagen. Eksempler på dette kan være nordmenns holdninger til innvandrere og homoseksualitet, mangelfull integrering i lesbisk/homofile miljøer i Norge, samt ulike innvandrermiljøers holdninger til homoseksualitet, heter det i følge forsker Bera Ulstein Moseng ved NOVANOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring).

Undersøkelsen om lesbiske og homofile med innvandrerbakgrunn skal munne ut i en rapport til Kommunal- og regionaldepartementet, som også finansierer prosjektet.

Til sammen skal det intervjues mer enn 15 kvinner og menn, og det vil ikke bli brukt mer enn tre- fire sitater fra hver informant i rapporten.

En målgruppe er innvandrere som forstår seg selv som lesbiske eller homofile. Vi ønsker også deltakerer som forstår seg selv som bifile eller biseksuelle. En tredje målgruppe er kvinner og menn som forelsker seg i og/eller har sex med personer av samme kjønn, men som ikke forstår seg selv som lesbiske eller homofile. Prosjektet søker informanter med foreldre som kommer fra Asia, Midtøsten, Afrika eller Latin- og Sør-Amerika.

Vil du være med i undersøkelsen?

Ta kontakt med Bera Ulstein Moseng, NOVA
på jobbtelefon 22 54 12 71 eller e-post [email protected]