Ukrainske flyktninger får utvidet rett til å kjøre bil i Norge

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård vil gi ukrainske flyktninger retten å kjøre med godkjent førerkort.
Foto: Fredrik Naumann/Felix Features
– Ukrainske flyktninger skal være trygge på at de kan få kjøre bil når de oppholder seg i Norge, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.
122Shares

Statens vegvesen har i dag på oppdrag fra Samferdselsdepartementet sendt på høring forslag om at perioden ukrainske førerkort blir anerkjent i Norge blir utvidet fra tolv måneder til varigheten av den kollektive beskyttelsen ukrainske flyktninger har i Norge, som er inntil tre år.

Det vil ikke bli endring i kravet om at flyktninger må ha med gyldig fysisk førerkort fra hjemlandet for at førerretten skal bli godkjent, ifølge Samferdeselsdepartementet.

Videre foreslås at alle førerkortklasser anerkjennes, ikke bare for personbil, som i dag.

– Ukrainske flyktninger skal være trygge på at de kan få kjøre bil når de oppholder seg i Norge. Tidligere i år utvidet vi perioden ukrainske førerkort anerkjennes fra tre måneder til ett år. Mange av flyktningene har snart vært her i ett år. Mange ukrainere har førerkort som de kan bruke i Norge, men de vil miste retten til å kjøre dersom ikke regelverket blir endret. Mange har også førerkort for lastebil og buss, og kan være en ressurs i det norske samfunnet, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård til Samferdeselsdepartementet.