Kommunevalget:

Nytt NRK-prosjekt skal fremme valgdeltakelse

– Vi ønsker å vise frem mangfold i alt vi gjør, også i dette prosjektet, sier Anne Karin Pessl-Kleiven, publiseringssjef i NRK Oslo og Viken.
Foto: NRK
NRK og Tenk slått kreftene sammen for å gjøre velgergrupper som unge og innvandrere bedre rustet frem mot kommune- og fylkestingsvalget.
2Shares

Tenk, som er skoleavdelingen til Faktisk.no , jobber med å utvikle undervisningsressurser til bruk i grunnskolen og videregående skole. NRK og Tenk har nå inngått et samarbeid i forbindelse med valget.

Prosjektet har fått navnet «Livet nå». Målet er å gi de unge verktøy til å navigere seg rundt i et stadig mer fragmentert informasjonslandsskap.

– Mange av de unge vi har snakket med sier at politikk ikke angår dem. Kun 47 prosent av andregangsvelgerne stemte den gang. Derfor har vi snakket med unge mennesker om hva de er opptatt av. De nevner blant annet utdanning, helse, familierelasjoner, kjærlighet og mye mer. Vi håper deres historier vil vekke interessen for politikk hos de unge, sier Anne Karin Pessl-Kleiven, publiseringssjef i NRK Oslo og Viken. Hun leder mangfoldsgruppen i dette distriktskontoret, som har laget artikkelserien «Livet nå».

Underrerpresenterte i valg

Blant innvandrere er valgdeltakelsen enda lavere. Av de som har norsk statsborgerskap er det 40 prosent som stemmer, mens andelen er kun på 30 prosent blant utenlandske statsborgere.

Barn av innvandrere har også lavere valgdeltakelse enn barn med etnisk norske foreldre.

– Vi ønsker derfor å vise frem mangfold i alt vi gjør, også i dette prosjektet. Vi skal speile befolkningen, slik at innholdet vårt er relevant for alle, forteller Pessl-Kleive