Skal bli lettere for ukrainere å bli bussjåfør

To marokkanske asylsøkere klamret seg fast under en buss da den ene av dem mistet grepet og falt ned på en tysk motorvei.

Organisasjonene og virksomhetene i persontransportbransjen ønsker å ansette fordrevne fra Ukraina. Nå får de muligheten. Fra 1. juli i år blir det enklere for ukrainske fordrevne med kompetanse og erfaring fra sjåføryrket å jobbe som bussjåfører i Norge.

– Bransjen trenger flere sjåfører. Derfor er det bra for både de ukrainske flyktningene og det norske samfunnet at sjåfører med tilstrekkelig kompetanse fra hjemlandet kan kjøre buss i Norge, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård til regjeringen.no.

De midligertidige endringer i yrkestransportloven åpner for at fordrevne fra Ukraina kan få kjøreseddel for buss dersom de fremlegger politiattest fra hjemlandet.

Endringene innebærer midlertidig unntak fra hovedregelen om fire års botid i Norge for tredjelandsborgere.