Barnetelefon om krig – spesielt viktig for barn i asylmottak

0Shares

Gjennom Barnetelefonen kan barna få snakket med voksne og komme med spørsmål de har i forbindelse med krigen.

Ved å snakke med en voksen om sine spørsmål knyttet til krigen kan barn få hjelp med den usikkerheten og redsel mange føler. Spesielt vil barn i statlige asylmottak, som ofte har opplevd krig selv, ha behov for å prate med voksne om sine tanker og følelser.

Redd Barnas Barnetelefon om krig vil orientere barn om Irak-konflikten på en så enkel måte som mulig. Telefonen vil bli betjent av voksne som har erfaring i å snakke med barn om krig.

Det koster ikke noe å ringe til Barnetelefonen. Barnetelefonen er åpen fra 14:00-20:00 mandag-fredag.