Flyktninger er millionbutikk

0Shares

Vadsø kommune tjener godt på å ta i mot flyktninger. I år sitter kommunen igjen med omtrent 10 millioner kroner – etter at de har brukt 26 millioner kroner fra staten på tiltak som er direkte rettet mot flyktningene.

Resten av pengene går inn i kommunemaskineriet.
–De ti millionene går inn budsjettet for å styrke og opprettholde det øvrige tjenestetilbudet til innbyggerne generelt, og som jo da også kommer flyktninger til gode, sier sosialsjef Helge Roaldi Vadsø kommune.
Helge Roald sier at kommunen har sikret tjenester som er kvalikativt bra for flyktningene. Men Steinar Øidvind, leder av Utdanningsforbundet, påpeker derimot at skolesektoren trenger mer midler for å kunne gi et godt tilbud til de nye elevene.

I tillegg har biblioteket i Vadsø behov for midler til tiltak som kan komme flyktningene direkte til gode.
–Vi trenger bedre internett tilgang og midler til å kjøpe bøker og lydbøker for flyktningene. Det har nettopp kommet 40 nye flyktninger fra Kongo, men vi har for eksempel bare en ordbok på Swahili – norsk. Behovet vil nok være mye større, sier Hilde Melhus Lorentsen ved Vadsø bibliotek.