Nazi-dåp stoppet av politiet

0Shares

Politiet oppløste seremonien, og vil følge miljøet nøye framover. Leder av organisasjonen Tore Tvedt var blant annet til stede ved seremonien.

Tore W. Tvedt og de øvrige tilstedeværende rømte
åstedet da politiet dukket opp. Etter det Tidskriftet Monitor kjenner til kan dette
innvarsle at politiet nå har lagt seg på en hardere linje overfor Tvedt og
hans rekruttering av barn og unge.

Politiets Sikkerhetstjeneste ser alvorlig på markedsføringen som voldelige høyreeksreme grupper driver på sørvestlandet.

– Vi er bekymret over rekrutteringen av barn og unge til disse miljøene, sier informasjonssjef Trond Hugubakken i Politiets sikkerhetstjeneste.

Den siste tiden har det imidlertid kommet klare signaler fra myndighetene om at de er bekymret over det Statssekretær Odd Anders With (KrF) i Barne- og Familiedepartementet beskriver som mental giftspredning. Også Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) har gått ut og uttrykt son bekymring. Til P4 sier PSTs informasjonssjef Trond Hugubakken at:
– PST mener det er grunn til bekymring over at markedsføringen så bevisst er rettet mot barn og ungdom. Vi har over lengre tid sett at de høyreekstreme miljøet i Norge har drevet markedsføring blant annet ved bruk av flygeblader, internett og klistremerker.

En gjennomgang av Vigrids nettsider viser at sekten har gjennomført et sekstitall seremonier, hvor til dels svært unge mennesker har deltatt. I flere lokalsamfunn har Tvedts virksomhet vakt bekymring og det bør derfor ikke komme som en overraskelse hvis politiet nå velger å slå hardere ned på sekten.