Norsk innvandringshistorie i tre bind

0Shares

Sju av Norges fremste historikere står bak beskrivelsen av historien fra 900-tallet og fram til i dag.

De forteller historien om innvandring og forandring fra Harald Hårfagres tid til dagens globalisering. Et stort og spennende verk om en av de aller viktigste drivkreftene i utviklingen av den norske kulturen.

Torsdag 28. august ble verket lansert på Folkemuseet med kongen tilstede.

Bind 1:

Erik Opsahl og Sølvi Sogner

I kongenes tid, 900–1814

Om konglomeratet Norge fra Harald Hårfagre til innvandringseksplosjonen mellom 1516 og 1814. Vi møter bl.a. kvener, svensker, dansker, folk fra hertugdømmene, sigøynerne, taterne og innvandrere fra hele Østersjø/Nordsjøregionen.

Bind 2:

Einar Niemi, Jan Eivind Myhre og Knut Kjeldstadli
I nasjonalstatens tid, 1814–1940

Fornorskingspolitikk, arbeidere i flere land, intellektuell debatt og innflytelse, kunstnere og gründere, en begynnende flyktningpolitikk?

Bind 3:
Hallvard Tjelmeland og Grete Brochmann

I globaliseringens tid, 1940–2000

Tysk okkupasjon som vendepunkt i norsk innvandringshistorie, internasjonal arbeidsmigrasjon, tilflytting fra fjerne land, velferdsstatens humanitære forpliktelser.

Bilderedaktører: Trond Bjorli og Åsta Brenna.

Innb. kr 438,- pr. bind

Samlet kr 1180,-