Innvandring til Norge

0Shares

Hele 234 000 personer (70 prosent) av innvandrerbefolkningen kommer fra ikke-vestlige land, mens 99 000 personer (30 prosent) har bakgrunn fra vestlige land

Personer med bakgrunn fra Pakistan var i 2003 den største innvandrergruppen i Norge. Deretter fulgte svensker og dansker