Refser Solberg

0Shares

– Dette er i strid med de mest fundamentale asylrettslige prinsipper som Norge er forpliktet til å respektere, sier generalsekretær Raymond Johansen i Flyktningerådet. Han minner om at retten til å søke asyl er nedfelt i FNs Menneskerettighetserklæring. Norge er også forpliktet etter Flyktningkonvensjonen av 1951 til å gi asylsøkere adgang til å få sin sak prøvet.

– Dersom Norge og andre stater ikke respekterer disse to grunnleggende prinsippene, er asylinstituttet lite verd og internasjonal flyktningbeskyttelse i fare, advarer Johansen.