Solberg foreslår eget integreringsdirektorat

0Shares

– Vi har ikke lykkes godt nok med å spre de gode erfaringene i integreringspolitikken. Det har vært så mange kriser knyttet til tilstrømningen av asylsøkere, at for lite av oppmerksomheten har gått til å bistå dem som får opphold. Vi trenger å arbeide mer systematisk med dette, sier kommunalminister Erna Solberg til Aftenposten.

Regjeringen vil utrede en deling av Utlendingsdirektoratet (UDI) der en del tar seg av asylsøknader og en del håndterer integreringen. Resultatet skal legges fram for Stortinget neste vår. Kommunalministeren er klar på at integreringen i det norske samfunnet må bli bedre.

– De rundt 300 kommunene som tar imot flyktninger, har ikke all den kompetanse som er nødvendig. De trenger et sterkere bidrag fra staten. Vi trenger en sentral instans som har et våkent øye på hvor det oppstår nye problemer. På mange områder av samfunnet vil vi ha en flerkulturell utfordring. Det gjelder for eksempel helsevesenet. Vi kan diskutere Fedon, men for andre etniske grupper kan det være en temmelig fjern problemstilling, sier Solberg.

Hun er særlig opptatt av hva som skjer når samfunnet ikke inkluderer barn og ungdom. Hvis man styrker innsatsen blant disse kan man unngå en del problemer senere. Det i seg selv taler sterkt for et eget integreringsdirektorat, mener Solberg.