Gebyr for behandling av søknader etter utlendingsloven og statsborgerloven

0Shares

Fra 1. oktober i år vil det koste 600 kr å få behandlet en søknad om oppholdstillatelse, arbeidstillatelse, bosettingstillatelse eller fornyelse av slik tillatelse. Samtidig blir det innført et gebyr på 1000 kr for å få behandlet en søknad om norsk statsborgerskap.

Kommunal- og regionaldepartementet har nå bestemt at det skal innføres gebyr for behandling av søknader etter utlendingsloven og statsborgerloven. Gebyret må senest betales inn samtidig med at det søkes.

– Ved å innføre gebyr håper vi at saksbehandlingen skal kunne gå raskere ved at vi får redusert omfanget av ufullstendige søknader og søknader som under ingen omstendigheter ville blitt innvilget, sier kommunalminister Erna Solberg.

Ikke ved asyl
Det vil ikke bli innført gebyr ved søknad om asyl da dette ville kunne medføre at utlendinger med et beskyttelsesbehov blir avskåret fra å søke om beskyttelse i Norge. Det vil heller ikke være gebyr ved søknad om fornyelse av tillatelse til en utlending som er innvilget asyl eller som har opphold på humanitært grunnlag av flyktninglignende grunner.

Det vil heller ikke være gebyr på søknader som gjelder barn under 18 år, eller for søknader fra utlendinger som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen. Det vil heller ikke bli avkrevd nytt gebyr om en søker klager på et vedtak.

Bestemmelsene vil begynne å virke fra og med 1. oktober 2003.