Vil stanse barnetrygd

0Shares

Utvalget, som ledes av sosiolog Libe S. Rieber-Mohn, skal klargjøre partiets innvandringspolitikk foran neste stortingsvalg.

-En del foreldre forstår ikke viktigheten av stabil skoletilværelse. Da er økonomiske sanksjoner et mulig virkemiddel. I Oslo er det tilfeller hvor barn holdes unna i 1- 2 år uten å gi beskjed til skolen, sier Rieber-Mohn til Aftenposten.

Sosiologen sier at Ap må bli klarere på å koble den konkrete innvandringspolitikken til partiets kjerneverdier, og er ikke redd for anklager om å gå i Frps fotspor.

-Jeg synes det er uinteressant å bli vurdert i forhold til Fr.p. Hovedbudskapet er at vi tar et aktivt grep om innvandring og særlig integreringspolitikken. Vi vil bli langt tydeligere på kjerneverdier, samtidig som vi ønsker en raus og rettferdig velferdspolitikk. Vi vil blant annet bruke mange penger på innvandrere til utdannelse, gratis kjernetid i barnehager, i arbeidsmarked og lignende, sier hun.

Opprinnelig SVs forslag
Det var SVs stortingsrepresentanter, Heikki Holmås og Inga Marte Thorkildsen som i vår 2002 lanserte ideen om å at barnetrygden skal trekkes tilbake etter en måned dersom barn blir borte fra skolen uten tillatelse.

Forslaget vakte sterke reaksjoner at selv FrPs John Alvheim var i mot forslaget.
– Barnetrygden er en økonomisk sikkerhet for alle barn i Norge. Den kan vi ikke ta fra dem; det vil kunne gå ut over barna, sier en uenig John Alvheim, som legger til at Fremskrittspartiet ikke har diskutert denne siden ved SVs forslag, og at dette derfor er hans personlige mening, sa Alvheim.