Jøder reagerer kraftig mot Frp-forslag

0Shares

Både jøder og muslimer holder sine gudstjenester med menn og kvinner i atskilte rom.

– Et slikt forslag er uttrykk for en arrogant og nedlatende holdning til både andre kulturer og tidligere tider. Det jødiske regelverket er noe vi har nedarvet, og kan ikke tukles med fra sekulært hold, sier Jan Benjamin Røedner. Han sitter som Det Mossaiske Trossamfunns representant i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, der han også er leder. Til daglig jobber han som advokat.

Røedner mener forslaget fra Oslo FrP er et direkte brudd med menneskerettighetene.
– Det strider både mot den norske og europeiske menneskerettighetskonvensjonen, særlig prinsippet om trosfrihet. Hvordan kan man sensurere hva den enkelte troen skal gå ut på?, spør Røedner.

– Det å forsøke å straffe mindre trossamfunn økonomisk er helt uholdbart. Det er et forsøk på å tvinge gjennom sitt menneskesyn på andre, sier han til Magazinet.