Konkurranse om Benjamin-prisen

0Shares

27. januar 2003 ble Benjamin-prisen delt ut for første gang. Statsminister Kjell Magne Bondevik og statsråd Kristin Clemet var tilstede da Sunndal vidaregåande skole fikk prisen for sitt arbeid mot rasisme og diskriminering i 2002.

Prisen er et tiltak under ”Regjeringens handlingsplan mot rasisme og diskriminering, 2002 – 2006 ” og skal deles ut årlig til den skolen som har utmerket seg på dette området.

Prisen skal deles ut den også 27. januar 2004. 27. januar er dagen for begynnelsen på avslutningen av Holocaust.

I regjeringens handlingsplan står det videre at denne dagen hvert år skal markeres i norske skoler som et
ledd i skolenes arbeid mot rasisme og diskriminering.

Prisen er på kr. 50.000,- og følges av en miniatyr av Benjamin-statuen på Holmlia i Oslo.

Alle skoler er kandidater til prisen, så fremt de har et arbeid mot rasisme som er preget av:

– Forankring :

Arbeidet/prosjektet er forankret i læreplaner og skolens langsiktige arbeid, skolens verdidokumenter, handlingsplaner eller lignende.

– Involvering:

Aktiv elev- og foreldremedvirkning og evt. samarbeid med lokalmiljøet

– Synliggjøring og originalitet

Læringssenteret har ansvar for arbeidet med Benjamin-prisen og har nedsatt en jury for å velge en verdig vinner.
Forslag/søknad til årets prisvinner sendes til Læringssenteret innen 15. desember 2003.

Forslaget må være begrunnet ut fra de tre nevnte kriterier.
Adr: Læringssenteret, seksjon DA. Postboks 2924 Tøyen. 0608 Oslo