Norsk Folkehjelp reagerer på merking av asylsøkere

0Shares

FrPs innvandringspolitiske talsmann tar til Per Sandberg orde for elektronisk merking av asylsøkere som kommer til Norge.

Begrunnelsen er at slik merking vil gjøre det lettere å få tak i asylsøkere som stikker av mens asylsøknadene deres er til behandling.

– Det er et grunnleggende rettsprinsipp at folk er uskyldige inntil det motsatte er bevist. Det bryter med dette prinsippet å foreta et slikt inngrep overfor en hel gruppe – under påskudd av å skulle løse et problem som noen fra denne gruppen kan representere. Elektronisk merking av mennesker er for øvrig en metode som ikke hører hjemme overfor noen i en rettsstat som Norge.

– Å lete etter folk som blir borte i Norge er først og fremst en politisak. FrP vil legge fram forslaget om elektronisk merking av asylsøkere for Stortinget allerede i høst. Norsk Folkehjelp ber alle de andre partiene på Stortinget ta klar avstand fra FrPs utspill. Det er positivt at Utlendingsdirektoratets direktør Trygve Nordby og kommunalminister Erna Solberg begge er utvetydige i sin avvisning av forslaget, sier Jørgensen.