Innvandrere må få obligatorisk norskopplæring

0Shares

Trontalen, som er skrevet av statsministeren, leses av kong Harald, og skal informere om hvilke saker regjeringen vil prioritere i året som kommer.

I talen ble det antydet at det i framtiden vil bli en strammere styring av innvandringspolitikken, men at det samtidlig vil bli ført en mer human flyktning- og asylpolitikk.

Blant annet skal det legges fram en melding “for å tydeliggjøre den politiske styringen av innvandringsfeltet”, og det vil dessuten bli lagt fram en melding om det flerkulturelle Norge.

En milliard til norskopplæring

Regjeringen vil i sitt forslag til statsbudsjett for neste år foreslå for Stortinget at det bevilges én milliard kroner til norskundervisning for voksne innvandrere.

Regjeringen håper tiltaket skal gjøre det lettere for innvandrerne å bli integrert i det norske samfunnet.