Lanserer to filmer om kvinnelig omskjæring

0Shares

“Brutt taushet”

Filmen fokuserer på utfordringene unge jenter som er omskåret møter når de lever i land der praksisen er ulovlig og stigmatisert.

Deres dilemma og krysspress mellom kulturer, deres opplevelse av tilhørighet eller annerledeshet. Filmen gir hjelpeapparatet økt innsikt i psykososiale konsekvenser av omskjæring og de dilemmaer og utfordringer det medfører. Kvinnene som er intervjuet er:

Dr. Nahid Toubia – leder av RAINBO, Fatuma Ali -spesiallege i psykiatri, Comfort Momo –jordmor, Adwoa Kwateng-klutvise -FORWARD UK, Asha Omar Geesdiir – Psykolog

Innhold: Samtaler med afrikanske foregangskvinner i kampen mot omskjæring av jenter.

Målgruppe: Lærere, helsesøstere, barnevern og andre fagpersoner.

Laget av: Den danske filmskaperen Esther Heller

“Retten til et fullverdig liv”

Dette et et undervisningsopplegg med video og veilederhefte rettet mot elever i ungdomsskolen og videregående skole.
Videoen gir innblikk i hvordan en gruppe mennesker av ulik alder, kjønn og opprinnelse fikk fram bevissthet om omskjæring av jenter både gjennom egne erfaringer, humor, lek, dans og sang. De fleste var ungdom med opprinnelsesland Somalia. Vi ser klipp fra øvinger, forestillingen og refleksjoner. Skuespiller Wenche Medbøe instruerte og ledet prosessen.

Veilederheftet fokuserer på hvordan ungdom kan håndtere vanskelige tema. Omskjæring av jenter må tas alvorlig på en måte som fører til endring – uten at jenter som er omskåret, eller kommer fra samfunn der dette er vanlig skal føle seg stigmatisert. Jenter skal slippe å bli omskåret, og jenter som er omskåret skal vite at de kan få forståelse og hjelp. Arbeid med forebygging og omsorg gå parallelt.

Innhold: Inntrykk fra et teaterprosjekt om omskjæring av jenter
Målgruppe: Berørte ungdommer og skolens temaundervisning

Laget av: Kreativ Media Produksjon, IKM, OK

“Brutt taushet” er en viktig innføring i problemer rundt temaet, beregnet for lærere og andre innen hjelpeapparatet, mens “Retten til et fullverdig liv” er tenkt brukt direkte overfor berørte ungdommer. De skal sammen bidra til å sette temaet på dagsorden, og støtte det viktige og utfordrende arbeidet mot denne skikken. Videoene er faglig og økonomisk støttet av OK prosjektet og kan bestilles gratis.