– Bør tenke seg om

0Shares

Hvis man begynner å skille mellom alder, kjønn, rase eller tilhørighet, mener Mousavi at kommunene er ute å kjøre.

– Er ikke dette å diskriminere folk? Å favorisere noen framfor andre? Det har man ikke lov til, ikke moralsk heller. Vi kan ikke plukke opp dem vi liker og la være dem vi ikke liker, sier han til Aftenbladet.

Integreringstilskuddet kommune mottar fra Staten, går over fem år, synkende fra 87.000 til 67.000 kroner. I tillegg gis det et engangstilskudd på 120.000 kroner for funksjonshemmede og personer over 60 år. Problemet er at de eldre ikke har opparbeidet pensjonsrett og derfor blir avhengige av sosialhjelp resten av livet.