Refser UDI for ulovlig praksis

0Shares

Praksisen er i strid med loven, sier sivilombudsmann Arne Fliflet, og krever at rutinene endres umiddelbart.

Ifølge Aftenposten har flere ansatte i UDI påpekt det kritikkverdige i praksisen overfor ledelsen, uten å bli hørt. Men etter at Sivilombudsmannen grep inn har UDI lagt seg flat for kritikken, og lover å innføre nye retningslinjer.

Striden har bakgrunn i at enkelte kontorer ved UDI har nektet utlendinger og deres advokater tilgang til såkalte null-dokumenter. Dette er dokumenter som inneholder svært følsom informasjon, for eksempel årsaken til at en person er på flukt. Ordningen kan ha ført til at det er fattet uriktige vedtak, fordi personen det gjelder ikke har fått anledning til å tilbakevise eventuelle gale påstander. Ofte har UDI også unnlatt å informere om at null-dokumenter i det hele tatt eksisterer. Saken ble først behandlet av Sivilombudsmannen da advokat Halvor Frihagen i advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig klaget inn tre saker i november i fjor. Han har sin egen forklaring på årsaken til hemmeligholdet.

– Det er lett å tenke seg at UDI har ønsket å holde sine kilder skjult for å slippe å svare på sine vedtak på en fornuftig måte, eller at man ønsker å slippe unna innsyn i sitt arbeid, sier han.