Ny brosjyre til flyktninger om introduksjonsordningen

0Shares

– Så langt har mye av arbeidet vært rettet mot kommunene slik at de er godt forberedt når loven blir obligatorisk 1. september 2004. Det er selvsagt like viktig at de som skal begynne på introduksjonsordningen vet hvilke rettigheter og plikter de har og hva programmet faktisk innebærer for dem, fortsetter Fjeldvær. Derfor er det av stor betydning at brosjyren når ut til brukerne.

Den kan også lastes ned fra UDIs internettsider: Brosjyre