“Bosettingshjelper” lansert

0Shares

Bosettingshjelperen er en nasjonal søkbar database over norske kommuner. Målet med bosettingshjelperen er å gi flyktninger og mottaksansatte et verktøy i bosettingsarbeidet.

-Bosettingshjelperen er i hovedsak en portal og inneholder over 2500 lenker hvorav nærmere 1000 unike lenker, sier Birgitte Ellefsen, koordinator for Bosettingshjelperen.

Bosettingshjelperen er utformet spesielt med tanke på bosetting fra mottak og den har tre hovedbruksområder:

*For mottaksbeboere å aktivt delta i egen bosettingssak

*For mottaksansatte til bruk i generelt informasjons- og veiledningsarbeid

*For kommuner som ønsker å markedsføre et godt bosettingstilbud

Bosettingshjelperen utformet med mål om at flyktningens ønsker og planer for hva hun/han vil gjøre skal ligge til grunn for hvor hun/han søker bosetting.

Bosettingshjelperen er lagt opp slik at brukeren først markerer ønsker innenfor kategoriene arbeid, videregående skole og høyere utdanning. Ved treff på disse kategoriene, får man en liste over de kommuner som har de tilbud man har markert ønsket.

For disse “treff-kommunene” får man i første rekke opp informasjon om arbeidsmuligheter (om næringslivet i kommunen, typer yrker som hyppigst forekommer samt lenker til ytterligere informasjon om ledige stillinger og bedrifter i kommunen), videregående skole (om hvilke skoler som finnes i kommunen/nabokommuner, hvilke fag de tilbyr og lenker til videre informasjon om det videregående utdanningstilbud) og høyere utdanning (om høgskoler, tekniske fagskoler eller universitet i kommunen, fagtilbudet og lenker til videre informasjon).

Etter dette kan man klikke seg videre til informasjon og lenker vedrørende flyktningansvarlige i kommunen, befolkningssammensetting, kommunikasjonstilbud og lignende.