Muslimsk ettervern under planlegging

0Shares

Lege Trond Ali Lindstad er initiativtager til prosjektet.

– Vi er da ute etter en gruppe fra 17-24 år som er motivert til å prøve å orientere seg i en annen retning og gi dem et realistisk alternativ til å komme på et litt annet spor.

Stiftelsen leier et lite gårdsbruk av Oslo kommune på Klemetsrud. Stedet er nå nyrehabilitert og kan huse 4-5 ungdommer med døgnbemannet tilsyn.

Planen er et bokollektiv hvor ungdommene skal få bor og arbeidstrening.

Nå har vi henvendt oss i søknadsform til en del instanser som vi mener burde være interessert i at et sånt prosjekt realiseres.

– Nå avventer vi en tilbakemelding fra det offentlige, om de vil tre inn med økonomiske midler. Fysisk er forholdene tilrettelagt. Her er huset, her er mulighetene, men vi trenger penger.

Friomsorgen i Oslo er svært positive til planene, i følge NRK.