Barneverntjenestens ansvar for enslige mindreårige asylsøkere

0Shares

Brevet er send til alle landets kommuner og bydeler ved barneverntjenesten og statlge mottak for asylsøkere.

– Når en enslig mindreårig kommer til et mottak skal det utarbeides en individuell plan for den enslige mindreårige. Det skal bl.a. gå fram av planen på hvilken måte den enslige mindreårige får oppfølging og omsorg og om det er opprettet relevant kontakt med skole, PP-tjeneste, helsetjeneste, barneverntjeneste osv. i kommunen, heter det i følge brevet.

Planen skal brukes for å tilrettelegge for individuelle tiltak under oppholdet på mottak og være grunnlag for en planlagt og godt tilrettelagt bosetting i en kommune.

– Dersom barneverntjenesten mottar en melding om bekymring fra mottaket eller andre, skal barneverntjenesten følge opp en slik bekymringsmelding etter samme prosedyrer og saksbehandlingsrutiner som gjelder for andre barnevernssaker, slår departementet fast.

Barneverntjenesten skal med andre ord gjennomgå og vurdere alle meldinger som kommer inn, uavhengig av om den enslige mindreårige bor på mottak og uavhengig av asylsøkerstatusen til den enslige mindreårige.