Innvandrere leser dårlig norsk

0Shares

Det viser tall fra ALL-undersøkelsen (Adult Literacy and Life Skills) som har undersøkt voksnes lese- og mestringskompetanse, ifølge TV 2 Nettavisen.

To av tre ikke-vestlige innvandrere leser for dårlig til å kunne fungere godt nok i arbeidslivet. De har problemer med å forstå skjemaer, bruksanvisninger og med å hjelpe barna sine med lekser.

Syv av ti ikke-vestlige innvandrere har problemer med tallforståelse. De kan dermed ha problemer med å vurdere betingelser for banklån, sammenlikne priser og lese busstabeller.

Kunnskapsløft

Utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet var til stede under åpningen av VOX-konferansen, som tok for seg voksnes lese- og mestringskompetanse.

Hun sa at grunnleggende ferdigheter i lesing og skriving er viktig for å takle arbeidslivet og for å kunne nyte livet.

– Vi har en overrepresentasjon av folk med lese- og skriveproblemer i norske fengsler, og vi ser at noen grupper faller utenfor i samfunnet. Regjeringens kunnskapsløft omfatter også voksne. Vi ønsker livslang læring, sa Clemet.

Utdanningsministeren mente det var viktig å starte tidlig, allerede i grunnskolen, for å snu utviklingen.