Innvandrerungdom avbryter utdanningen oftere

Ungdom med bakgrunn fra Afrika har frafallsprosent på 51, viser ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Avbrutt videregående opplæring betyr at eleven/lærlingen ikke lenger er registrert som elev/lærling i videregående opplæring. Disse personene kan ha begynt på en annen type utdanning, valgt å reise utenlands eller gått ut i arbeidslivet. Fullført opplæring betyr at eleven/lærlingen har bestått alle årstrinn i videregående opplæring som fører til vitnemål eller fag-/svennebrev.