– Tvangsretur av torturofre

– Et annet gjennomgående trekk er at en svært stor andel av de etiopiske asylsøkerne allerede har vært utsatt for politiske fengslinger, tortur og andre alvorlige overgrep. Mange har likevel fått avslag, ofte basert på noen få standardiserte kriterier som norske Etiopia-forskere har avvist som faglig uholdbare, sirver skriver NOAS og JUSS BUSS i en artikkel i Dagbladet.

– I vedtak etter vedtak betegner UDI og Utlendingsnemnda slike overgrep som «alminnelige kriminelle handlinger». Til og med i en sak hvor en mindreårig jente har blitt pisket under politiavhør, kaller UDI det «kriminelle handlinger». Dersom en mann utsettes for tortur av de samme menneskene på de samme politistasjonene av de samme grunnene, ville ingen komme på den idé å avfeie det som alminnelig kriminalitet. Det virker nesten som at UDI og UNE, etter flere titalls slike vitnemål fra etiopiske voldtektsofre, ikke ser det åpenbare mønsteret, skriver de.

Les hele artikkelen: Tvangsretur av torturofre