Hvilke innvandrergrupper begår mest kriminalitet i Norge?

0Shares

En oversikt fra Statistisk Sentralbyr viser hvilke innvandrergrupper som begår mest og minst kriminalitet i Norge. Oversikten viser at enkelte innvandrergrupper begår mye mer kriminalitet enn etniske nordmenn, i føgle Dagbladet.

Men flere grupper er også langt mer lovlydige enn Ola Nordmann. Innvandrere fra Gambia, Irak, Somalia og Marokko begår langt mer kriminalitet enn Ola og Kari Nordmann. Innvandrere fra Filippinene, Russland, India og Polen er ikke verre enn etniske nordmenn.

Folk fra Gambia, Irak, Somalia og Marokko er kraftig overrepresentert blant straffede. Mens 13 av 1000 nordmenn ble straffet i 2002, fikk hele 70 av 1000 gambiere en eller annen form for straff, ifølge Dagbladet, som henviser til en rapport fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) i 2004.

Filippinere er derimot mer lovlydige enn gjennomsnittsnordmannen. Bare 9 av 1000 filippinere ble straffet i 2002. Indere og thaier er bare marginalt mer kriminelle enn etniske nordmenn. Tilsvarende tendenser viser seg i Sverige.