Ønsker ikke å tegne Muhammed

0Shares


Den danske avisen Jyllands-Posten trykket 12 tegninger av profeten Muhammed, og dette har skapt kraftige reaksjoner i Danmark. I Norge ønsker ikke tegnere å provosere.

– Jeg vil understreke at jeg ikke frykter represalier fra alminnelige muslimske borgere i Norge. Mitt inntrykk er likevel at deres tro og kultur ikke gir rom for en satirisk fremstilling av deres religion, og slett ikke religionens grunnlegger Muhammed. Islam gir forøvrig forbud mot å avbilde profeten på noen som helst måte. Derfor baserer min avgjørelse seg like mye på respekt for deres religiøse forestilling som på reell frykt. Men å tegne karikaturer av for eksempel muslimske politiske ledere, er godtatt, sier Graff til Magazinet.

– Men du har flere ganger provosert kristenfolket med satiriske tegninger av Jesus?

– Jeg må tilbake på 60- og 70-tallet for å huske reaksjoner på de tegningene. Kritikken var sterk både fra grasrota og fra ledere blant kristenfolket. I enkelte tilfeller var det snakk om juridiske forfølgelser, men det ble aldri fremsatt trusler om fysisk vold eller henrettelse.

– Danske kolleger ble kontaktet av sikkerhetspolitiet, som bekreftet at truslene kunne settes ut i livet. Også andre kolleger har mottatt konkrete drapstrusler. Det er heller ikke lenge siden filmskaperen Theo van Gogh ble myrdet av en ekstrem muslim. Jeg setter grensen for mine karikaturer ved drapstrusler. Ett sted må grensen gå, sier Graff.