Anmelder muslimhetsArtikkelen ”Vestlige muslimers rasistiske voldtektsfest” er publisert på nettsidene til FOMI — Forum mot islamisering, og inneholder i følge Antirasistisk Senter uvanlig grove og krenkende påstander om muslimer i Norge.


– Antirasistisk Senter er kjent med at Riksadvokaten har sendt vår tidligere anmeldelse av Vigrid tilbake til Oslo Politikammer for ytterligere etterforskning, og det er et klart signal om at påtalemyndigheten ønsker å få prøvet flere saker for retten etter at FNs rasediskrimineringskomite kom med meget klar kritikk av gjeldende rettspraksis i Norge, heter det i en pressemelding fra organisasjonen.


– Antirasistisk Senter anmelder ikke ytringer, fordi vi ikke er enige med dem. Denne artikkelen er ikke en kritisk ytring om en politisk eller samfunnsmessig sak. Artikkelens hensikt er å fremme islamofobi og oppildne til hat mot muslimer i Norge. Det er langt utover de grenser som samfunnet setter for ytringsfriheten, sier Henrik Lunde, informasjonsleder ved Antirasistisk Senter.