Hanssens forslag slaktes

– En aldersgrense er farlig for dem man vil hjelpe, sier forsker Anja Bredal ved Institutt for samfunnsforskning.

Mandag ga hun ut en bok om tvangsekteskap, et felt hun har forsket på i flere år.

— Man må ha kunnskap om det overgrepet man vil bekjempe. Og problemet med tvangsekteskap er i de fleste tilfeller ikke at man vil «hjelpe» en fattig fetter til Norge. Problemet er at en autoritær familie ønsker å kontrollere en jentes seksuelle ærbarhet, sier Bredal til Dagsavisen.

Derfor virker en aldersgrense mot sin hensikt, argumenterer hun.

Forslagene til arbeidsministeren skaper spetakkel i SV.

– Når Hanssen begynner å vurdere sine egne forslag for alvor, vil han nok konkludere med at flere av dem bør legges til side. De er uegnet i forhold til hensikten – å bekjempe tvangsekteskap. Men selvsagt er de egnet hvis man vil kjempe frem en strengere innvandringspolitikk, sier SVs stortingsrepresentant Karin Andersen til Aftenposten.

Nestleder Martin Henriksen i AUF sier at ideene ble avvist på Aps siste landsmøte. Forslaget om aldersgrense for ekteskap ble ikke inkludert i programmet.

– Vi har sett at tiltak mot tvangsekteskap nå brukes for å begrense innvandring generelt, derfor må en aldersgrense vurderes nøye. De øvrige forslagene vil utvilsomt virke mot sin hensikt: Vi ser allerede at underholdskravet fører til at noen unge med innvandrerbakgrunn tas ut av videregående skole og presses til å jobbe for å forsørge en ektefelle, sier Gerd Fleischer i Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF) til Dagsavisen.