Unge muslimer planlegger demonstrasjon

Utrop har mottatt SMS fra en rekke kilder der unge oppfordres til å delta på en fredelig demonstrasjon i Oslo.

Lørdag 11. februar kl 1430 på Grønlandstorget skal det være en fredelig demonstrasjon.

En anonym kilde sier til Utop at mange unge føler at Islamsk Råd Norge (IRN) ikke har reagert tydelig nok i forhold til konfrontasjonene om karikaturtegningene, og at unge frivillige har selv tatt initiativ til demonstrasjonen. – Bare pressmelding er ikke nok, sier vedkommende.

Ungdommene er fornøyd med at Utenriksminister møtte representanter for IRN, men vil vise sin protest mot tegningene likevel.

– Demonstrasjonen var planlagt lenge før møtet, og vi vil derfor gjennomføre den.

Utrop kommer med mer informasjon.