Rasisme og fremmedfrykt øker i Russland

0Shares

I rapporten Russian Federation: Violent racism out of control tar Amnesty International for seg tilfeller av angrep, noen med dødelig utfall, mot utenlandske studenter, asylsøkere og flyktninger fra Afrika, Asia, Midtøsten og Latin-Amerika, samt medlemmer av etniske grupper og migranter fra Kaukasus og Sentralasia, jøder og romabefolkningen. Rapporten avslører myndighetenes manglende evne til å forhindre rasistisk motiverte angrep; de setter ikke inn nok politipatruljer, og majoriteten av slike angrep blir ikke godt nok etterforsket.

Rasistiske grupper får herje
Bare i 2005 skal 28 personer ha blitt drept og 366 personer angrepet av rasistiske grupper. Det opplyser det russiske informasjonssenteret (the Sova Information Analytical Centre).

Det faktiske antallet kan imidlertid være mye høyere fordi mange rasistisk motiverte forbrytelser ikke blir rapportert i det hele tatt eller blir ikke registrert som dette. Politiet og dømmende myndigheter foretrekker ofte å kalle slike handlinger for “pøbelstreker”. Gjerningsmennene bak rasistiske angrep kommer ofte fra velorganiserte grupper som bekjenner seg til en rasistisk, nynazistisk eller voldelig ideologi. Ifølge offisielle kilder skal det vare ca. 150 “ekstremistgrupper” med til sammen over 5.000 medlemmer i Russland; ngo’ene anslår medlemstallet til 50.000. Organisasjoner og enkeltpersoner som etterforsker rasisme og aksjonerer mot dette opplever å bli truet på livet.

– Russland må ta ansvar
– Russlands rasistiske rulleblad er uforenlig med landets rolle og status på den internasjonale scene. Som medlem av Europarådet, hvor landet også snart skal overta lederstolen, og som leder for G8, må Russland ta sine forpliktelser i henhold til internasjonale menneskerettigheter alvorlig, sier John Peder Egenæs, nestleder i Amnesty International Norge. – Det påligger staten et ansvar for å beskytte menneskerettighetene til alle som bor i landet, uavhengig av hudfargen. De må utfordre dem som bryter disse menneskerettighetene og stille dem til ansvar for sine handlinger. Menneskerettighetssituasjonen i Russland blir stadig verre, og hvis Russland ønsker å være en av aktørene på den internasjonale scene og vise at de ønsker å leve opp til sine internasjonale forpliktelser, er det på høy tid at myndighetene gjør noe med dette.

– Enkelte regionale myndigheter i landet har igangsatt tiltak for å få bukt med rasismen, men de har dessverre vært utilstrekkelige og for isolerte til å avhjelpe situasjonen. Det er på høy tid at den føderale regjeringen nå prioriterer dette arbeidet. De må omgående utarbeide en omfattende handlingsplan for bekjempe rasismen, avslutter Egenæs.

Les hele rapporten: Russian Federation: Violent racism out of control