Flyktningjenter lever i konstant frykt for vold og overgrep

– Stater må garantere jenters tilgang til sosiale tjenester og rettssystem, sier Debora Cobar i Plan International.
Voldtekt, trakassering og tvangsprostitusjon preger hverdagen til mange flyktningjenter fra Venezuela, viser en ny rapport fra Plan International.
86Shares

Rapporten avdekker at jenter på flukt fra Venezuela til Colombia, Ecuador og Peru ikke får god nok beskyttelse mot vold og overgrep, ifølge NTB.

Mange lever i konstant frykt for å bli utsatt for vold. Av de 500 jentene som er spurt, sier over halvparten at de ikke føler seg trygge, mens hver femte flyktningjente har selv vært vitne til vold, seksuelle overgrep eller hetsing av andre unge.

– Disse jentene har allerede gjennomgått så mye. Nå når de prøver å starte et nytt liv i trygghet, står de likevel overfor svært mange barrierer. Stater må garantere jenters tilgang til sosiale tjenester og rettssystem, sier Debora Cobar, leder for i Plan International Latin America & The Caribbean.

Jenter mest sårbare

Jenter på flukt er allerede i en svært sårbar posisjon. Hele 40 prosent av jentene har ikke tilgang til nødvendige helsetjenester, og én av fem over 15 år rapporterer at de er eller har vært gravide. Snittalderen for graviditet blant jentene i studien er 16 år.

Å være flyktning setter jenter i økt fare for kjønnsbasert vold. Årsakene til dette er flere; blant annet fordi flyktninger ofte mangler offisielle dokumenter i det nye landet, og dermed har et svakere rettsvern. Mens 20 prosent mangler skoleplasser. Alle barn har rett på et liv fritt for vold og overgrep, og mange steder opplever jenter på flukt andre utfordringer knyttet til vold og overgrep enn gutter. Nær halvparten sier de går sulte til sengs eller har måttet tigge for å overleve.

– Vi oppfordrer Colombia, Ecuador og Peru til å sikre at offentlige tjenester gir like rettigheter for alle, uansett kjønn, i tråd med FNs barnekonvensjon, sier Cobar.

Link til rapporten