Danmark trosser protester og går til krig

0Shares

De uniformerte danskene befinner seg om bord på korvetten “Olfert Fischer” og ubåten “Sælen”, som nå settes under amerikansk kommando.

Ved voteringen i Folketinget stemte 61 representanter for å delta i krigen, mens 50 stemte imot. Dansk Folkeparti var eneste opposisjonsparti som støttet regjeringen.

De to danske marinefartøyenes operasjoner i Persiabukta er ikke så risikofylt enn en deltakelse på bakken, men det er likevel første gang i historien at et knapt flertall i Folketinget sender danske soldater i krig.

Tidligere har danske avdelinger deltatt i konflikter i regi av FN eller NATO, men de har aldri stått direkte under amerikansk kommando.